Jednání VÚR dne 9. 12. 2020

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 9. 12. 2020 od 18:00 hodin formou videokonference.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. ZŠ a MŠ Malý háj – připomínky k vítěznému návrhu
  3. Úprava podnětu na změnu ÚP na pozemku 701/73
  4. Žádost o směnu pozemků – vyjádření MČ
  5. Kompostárna Dolní Měcholupy – ukončení posuzování vlivů na ŽP – informace
  6. Panattoni – cyklostezka – informace
  7. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR