Jednání VÚR dne 18. 11. 2020

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 18. 11. 2020 od 18:00 hodin formou videokonference.

Program:

 1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
 2. Panattoni – splnění povinnosti, vyjádření MČ k DUR
 3. Finep – H6 a H7 – dodatek ke smlouvě
 4. Změna ÚP Nad Vokolky – úprava koeficientu
 5. Změna ÚP u Dubče – doplnění o studii
 6. Kámen Zbraslav – trafostanice – vyjádření pro ÚR
 7. RD Pod Hřištěm – doplněná žádost – vyjádření pro stavební řízení
 8. RD U Tůně – vyjádření pro stavební řízení
 9. Metodika pro investory – informace o přípravě, podněty k jednání
 10. Kompostárna Dolní Měcholupy – informace o podaném vyjádření
 11. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR