Jednání VÚR dne 14. 10. 2020

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 14. 10. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Panattoni – projekt pro UR – vyjádření MČ
  3. Panattoni – přípojka posílení VN – vyjádření MČ
  4. Kovošrot – přípojka VN – vyjádření MČ
  5. Posun zastávek Kutnohorská – vyjádření MČ
  6. RD Za Kovárnou – vyjádření MČ
  7. Pozemky u kompostárny – vyjádření MČ
  8. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR