Jednání KV dne 13.10.2020

Jednání Kontrolního výboru při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy se bude konat 13.10.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti budovy úřadu.

Program:

A. Žádost o prověření Souhlasu MČ jako účastníka řízení – Obchodní hala se Showroomem v kontextu se závažnými věcnými chybami v předloženém projektu
B. Kontrola naplňování usnesení
C. Kontrola plnění požadavků kontrolního výboru
D. Různé

Ing. Vladimír Študent
předseda KV