Jednání VÚR dne 9.9.2020

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 9. 9. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. RD U Svornosti
  3. FINEP – bytové domy H6 a H7
  4. Žádost o odkup pozemku na návsi
  5. Změna statutu HMP – úprava ÚAP – informace
  6. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR