Místní šetření – autobus v Malém háji

Závěr místního šetření ze dne 27. 8. 2020:

Navržená trasa Kardausova – Kryšpínova – Honzíkova – Kardausova je způsobilá bezvadného průjezdu autobusu veřejné hromadné dopravy (viz. přiložená situace).

Stanovení změn místní úpravy provozu pro průjezd BUS není nutné (tzn. není nutné jakkoli měnit stávající dopravní značení).

Situace dopravní obslužnosti I. etapa