Dětská skupina

Třídní schůzka

První třídní schůzka se bude konat

dne 24. srpna 2020 v 16:30 hodin
v prostoru DS Za Kovárnou 422/15.

Schůzky se zúčastní také paní ředitelka MŠ, pod kterou je skupina zřízena a paní učitelky, které zde budou pracovat.

Pokud se tento termín některým z rodičů nehodí, kontaktujte paní místostarostku Janu Dolákovou (jdolakova@dolnimecholupy.cz) a domluvte případně individuální setkání.


Provozní řád Dětské skupiny

Provozni řád DS

Provozní řád DS ke stažení [.pdf]

Denní režim

7:00 – 8:00 hry, individuální práce s dětmi, zájmové koutky,
8:00 – 9:00tělovýchovná chvilka v herně, komunitní kruh, hry, hygiena
9:00 – 9:20 přesnídávka, hygiena
9:20 – 9:45 pokračování v ranních činnostech nebo řízená činnost
9:45 – 10:00 hygiena, převlékání na pobyt venku
10:00 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 převlékání, hygiena, oběd
12:00 – 13:00 hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek
13:00 – 14:15 odpočinek na lehátku
14:15 – 15:00 vstávání, hygiena, rozcvičení, svačina
15:00 – 17:00 hry, zájmové činnosti dětí, rozcházení dětí domů

Foto

ilustrační obrázek-výmalba Dětské skupiny
ilustrační obrázek-výmalba Dětské skupiny