Jednání VÚR 12. 8. 2020

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 12. 8. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ.

 

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Lario
  3. Změna ÚP Mezi humny a U Přejezdu
  4. RD Pod Hřištěm
  5. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR