Jednání VÚR 8.7.2020

Zasedání VÚR se uskuteční 8.7.2020 od 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy.

 

Program je následující:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Architektonická soutěž ZŠ a MŠ Malý háj – výsledky
  3. Rekonstrukce Kutnohorské – etapa 2, 4 a 6
  4. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich

předseda VÚR