Stanovisko k pondělním zprávám na ČT1

Vážená paní Fořtová,

na základě našeho telefonického hovoru ze dne 30. 6. níže zasílám krátké vyjádření k počtu onemocnění Covid-19 v Městské části Praha – Dolní Měcholupy.

Od 1. 3. 2020, kdy byly na území ČR potvrzeny první případy onemocnění Covid-19, bylo u osob s pobytem v Městské části Praha – Dolní Měcholupy potvrzeno celkem 16 případů onemocnění Covid-19. Z toho 13 těchto onemocnění spadá do období 10. –  23. 3. 2020 v souvislosti s konáním Hasičského bálu v této městské části. Zbylá 3 onemocnění v rodinné souvislosti byla potvrzena počátkem června.  Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že Městská část Praha – Dolní Měcholupy v současné době nejeví známky ohniska onemocnění Covid-19.

S pozdravem

MUDr. KAMILA VÍTKOVÁ VESELÁ
VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ

Rybalkova 39, 101 00 Praha 10
kamila.vitkova-vesela@hygpraha.cz
ID datové schránka: zpqai2i
www.hygpraha.cz

+420 271 087 144 (sekr.)
+420 271 087 138
+420 271 087 139 (fax)