Jednání VÚR 10. 6. 2020

19. jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat
ve středu 10. 6. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Revitalizace návsi – postup prací na projektu
  3. Garážové stání U Výstavby
  4. Panattoni – posílení elektro
  5. Optická síť – 789741 – Praha 15
  6. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR