Jednání KV dne 3. 6. 2020

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 3. 6. 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:
A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva (19. – 20. zasedání)
     A1. Dohoda o novaci
     A2. Změnové listy – venkovní učebna ZŠ
B. Kontrola plnění požadavků kontrolního výboru
C. SK Dolní Měcholupy
D. Mahrla s.r.o.
E. Různé

Ing. Vladimír Študent
předseda KV