Jednání VÚR 20. 5. 2020

17. jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat
ve středu 20. 5. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

 1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
 2. Regiojet – plán výstavby depa
 3. Lario – informace z výrobního výboru
 4. Finep – Malý háj – smlouva na bytové domy H6 a H7
 5. Zmrzlinový stánek
 6. Pozemek 692/15 – připojení na komunikaci a inženýrské sítě
 7. Studie dopravy – finální verze k projednání
 8. UPC – plán rozšíření sítí elektronických komunikací
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Na Návsi
 10. Změna ÚP – Dubeč
 11. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR