Použité tuky z domácností – přistavení kontejnerů

Nové sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje se v Dolních Měcholupech objeví nejpozději v pátek 10.4.2020.

Jedná se o nádoby o objemu 240 L. Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví s oleji, či jiných obalů z PVC. Svoz olejů by měl standardně probíhat ve frekvenci 1x měsíčně.

Kde budou tyto nádoby umístěny?

stanoviste-kontejner-oleje

Proč a jak sbírat jedlé tuky a oleje

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!! Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Proč použitý olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!

Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

V následujících obdobích bude zcela jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin.

 

Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.

Dodavatelské firmy Viking group s.r.o. a EKO- PF s.r.o.  spolu s Projektem pro města a obce propagují heslo:

 

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.