Přístavba ZŠ Kutnohorská

Na konci listopadu započala realizace investice městské části do přístavby jídelny a polytechnické učebny u ZŠ Kutnohorská (víceúčelové haly).

Kolaudace stavby je předpokládána zhruba v srpnu roku 2020.