Studie, projekty a záměry v MČ

Velké rozvojové území (VRÚ) – studie

PS Architekti – pro více informací o tomto návrhu klikněte na obrázek

Vítězná studie, na jejím základě probíhají projekční práce. Na základě této studie se pořizují změny Územního plánu.


2. místo v soutěži
Studio Libre
– pro více informací o tomto návrhu klikněte na obrázek

3. místo v soutěži
Tomáš Choděra – pro více informací o tomto návrhu klikněte na obrázek