Výbory a komise

Finanční výbor 

 • Předseda: Mgr. David Pavel  (NM) 
 • Mgr. Zdeněk Dvořák (nominován NM)
 • Mgr. Vladislav Vachata (nominován NM)
 • Jiří Voříšek (ODS)
 • David Sobek (HPP)

Zápisy FV:
  1. z 10.11.2014               5. z 14.01.2015           14. z   6.01.2016
  2. z 19.11.2014               6. z 16.02.2015           15. z 21.01.2016
  3. z 26.11.2014               8. z   8.04.2015           16. z 28.04.2016
  4. z   8.12.2014               9. z   4.05.2015           17. z   9.06.2016
                                         10. z 17.06.2015           18. z 25.08.2016 
                                         11. z 31.08.2015           19. z   6.09.2016               
                                         12. z 26.10.2015           20. ze 4.10.2016
                                         13. z 25.11.2015           21. z 31.10.2016
                                                                                  22. z 23.11.2016
                                                                                  23. z 30.11.2016  

                                                    
 Kontrolní výbor

 • Předseda: Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)
 • Ing. Zbyněk Kozel (NM)
 • Libor Motlík (NM) 
 • Vlasta Blažková (ODS) 
 • Tomáš Štěpánek (nominován HPP)

Zápisy KV:   1. z 25.11.2014          7. z 29.3.2017
                      2. z 26.05.2015 
                      3. z 24.02.2016
                      4. z 20.06.2016
                      5. z 12.10.2016 
                      6. z 14.12.2016

Výbor pro územní rozvoj

 • Předseda: Ing. Zdeňka Přibylová (HPP)
 • Ing. Martin Svoboda (NM)
 • Ing. Tomáš Choděra (nominován ODS)
 • Ing. arch. Luděk Podlipný (nominován NM)
 • Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)

Zápisy z jednání výboru:
  1. z 11. 3.2015               14. z 13.01.2016        23. z 17.08.2016    32. z 26.01.2017
  2. z 25. 3.2015               15. z 16.02.2016        24. z 31.08.2016    33. z 23.02.2017
  5. z 13. 5.2015               16. z 17.03.2016        25. ze 7.09.2016  
  6. z   3. 6.2015               17. z 31.03.2016        26. z 21.09.2016
  8. z 14. 7.2015               18. z 14.04.2016        27. z 13.10.2016
  9. z 31. 8.2015               19. z 28.04.2016        28. z 26.10.2016
10. z 16. 9.2015               20. z 12.05.2016        29. z 10.11.2016
11. z 26.10.2015              21. z   1.06.2016        30. z 01.12.2016 
13. z 10.12.2015              22. z 13.07.2016        31. z   5.01.2017

Komise kulturní, sociální a sportovní                                                 

Zápisy z jednání komise: 
1. z 19.11.2014             3. z 05.01.2015            14. z 24.02.2016
2. z 10.12.2014             4. z 21.01.2015            15. z 17.03.2016
                                         5. z 26.02.2015            16. z 30.03.2016
                                         6. z 13.05.2015            17. z 25.04.2016
                                         7. z 16.06.2015            18. z 24.05.2016
                                         8. z 27.08.2015            19. z 19.09.2016
                                         9. z 09.09.2015            20. z 15.11.2016
                                        10. z 15.09.2015           21. z 10.01.2017
                                        11. z 19.10.2015           22. z 13.02.2017
                                        12. z 26.10.2015           23. z 13.03.2017
                                        13. z 30.11.2015           24. z 27.03.2017
         

Komise školská

 • Předseda: PhDr. Markéta Zimová
 • Ing. Jakub Petřina
 • Mgr. David Pavel

Komise kulturní, sociální a sportovní

 • Předseda: Gabriela Dvořáková
 • Michal Kohout 
 • Lucie Sobková
 • Irena Vichová
 • Martin Soukup                                                                                                                                       

Komise stavební, dopravní a životního prostředí

 • Předseda:
 •  Mgr.A. Jiří Jindřich
 • Jiří Voříšek
 • Ing. Vladimír Kuba
 • Ing. Tomáš Choděra

Komise k projednávání přestupků

 • Předseda: JUDr. Jaroslava Nožičková
 • Šárka Fořtová, DiS. 
 • Jana Hlavatá
 • Hana Stárková

Redakční rada

Statut RR

Zápisy z jednání rady:
1. z 25. - 29.7.2016