Výbory a komise

Finanční výbor 

 • Předseda: Jiří Voříšek (ODS)
 • Jiří Frolík (nominován ODS)
 • Ing. Otakar Vich (NM)
 • Mgr. David Pavel (NM)
 • David Sobek (HPP)

Zápisy FV:
  1. z 10.11.2014      5. z 14.01.2015       14. z 6.01.2016         25. z 3.04.2017
  2. z 19.11.2014      6. z 16.02.2015       15. z 21.01.2016       USN z 15.05.2017
  3. z 26.11.2014      8. z 8.04.2015         16. z 28.04.2016       26. z 21.06.2017
  4. z 8.12.2014        9. z 4.05.2015         17. z  9.06.2016        27. z 28.08.2017
                                10. z 17.06.2015       18. z 25.08.2016      28. z 11.10.2017 
                                11. z 31.08.2015       19. z 6.09.2016        29. ze 6.11.2017         
                                12. z 26.10.2015       20. z 4.10.2016
                                13. z 25.11.2015       21. z 31.10.2016
                                                                    22. z 23.11.2016
                                                                    23. z 30.11.2016 
                                                                    24. z 14.12.2016  

 Kontrolní výbor

 • Předseda: Lucie Sobková (ODS)
 • Ing. Zbyněk Kozel (NM)
 • Libor Motlík (NM) 
 • Vlasta Blažková (ODS) 
 • Tomáš Štěpánek (nominován HPP)

Zápisy KV:   1. z 25.11.2014          7. z 29.03.2017
                      2. z 26.05.2015           8. z 12.09.2017
                      3. z 24.02.2016
                      4. z 20.06.2016
                      5. z 12.10.2016 
                      6. z 14.12.2016

Výbor pro územní rozvoj

 • Předseda: Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)
 • Ing. Martin Svoboda (NM)
 • Ing.arch. et Ing.Tomáš Choděra (nominován ODS)
 • Ing. arch. Luděk Podlipný (nominován NM)
 • Ing. Luboš Ježil (nezavislý za HPP)

Zápisy z jednání výboru:
  1. z 11. 3.2015      14. z 13.01.2016      23. z 17.08.2016      32. z 26.01.2017     41. z 13.07.2017
  2. z 25. 3.2015      15. z 16.02.2016      24. z 31.08.2016      33. z 23.02.2017     42. z 12.09.2017
  5. z 13. 5.2015      16. z 17.03.2016      25. ze 7.09.2016      34. z 23.03.2017     43. z 17.10.2017
  6. z   3. 6.2015      17. z 31.03.2016      26. z 21.09.2016      35. z 04.05.2017 
  8. z 14. 7.2015      18. z 14.04.2016      27. z 13.10.2016      36. z 09.05.2017
  9. z 31. 8.2015      19. z 28.04.2016      28. z 26.10.2016      37. z 15.05.2017
10. z 16. 9.2015      20. z 12.05.2016      29. z 10.11.2016      38. z 18.05.2017
11. z 26.10.2015     21. z   1.06.2016      30. z 01.12.2016      39. ze 14.6.2017
13. z 10.12.2015     22. z 13.07.2016      31. z   5.01.2017      40. z 29.06.2017

Komise kulturní a sportovní                                                 

Zápisy z jednání komise: 
1. z 19.11.2014        3. z 05.01.2015       14. z 24.02.2016       25. z 18.04.2017 
2. z 10.12.2014        4. z 21.01.2015       15. z 17.03.2016       26. z 16.05.2017
                                   5. z 26.02.2015       16. z 30.03.2016       27. z 26.06.2017
                                   6. z 13.05.2015       17. z 25.04.2016       28. z 15.08.2017
                                   7. z 16.06.2015       18. z 24.05.2016       29. z 13.09.2017
                                   8. z 27.08.2015       19. z 19.09.2016       30. z 14.11.2017
                                   9. z 09.09.2015       20. z 15.11.2016
                                  10. z 15.09.2015      21. z 10.01.2017
                                  11. z 19.10.2015      22. z 13.02.2017
                                  12. z 26.10.2015      23. z 13.03.2017
                                  13. z 30.11.2015      24. z 27.03.2017
         

 Komise kulturní a sportovní

 • Předseda: Michal Kohout
 • Gabriela Dvořáková
 • Lucie Sobková
 • Irena Vichová
 • Martin Soukup                                                                                                                                       

Komise k projednávání přestupků

 • Předseda: JUDr. Jaroslava Nožičková
 • Šárka Fořtová, DiS. 
 • Jana Hlavatá
 • Pavlína Várková
 • Monika Slavíková

Redakční rada

Statut RR

Zápisy z jednání rady:
1. z 25. - 29.7.2016
2. z   1. - 24.8.2017
3. z 3.10.2017
4. z 6.12.2017