Přílohy k zápisům

Přílohy k zápisu z 22. zasedání ZMČ dne 12.9.2016

Přílohy k zápisu z 23. zasedání ZMČ dne 10.10.2016

Příloha k zápisu z 25. zasedání ZMČ dne 14.11.2016 

Příloha k zápisu z 32. zasedání ZMČ dne 21.6.2017

Příloha k zápisu z 37. zasedání ZMČ dne 20.12.2017

Příloha k zápisu z 39. zasedání ZMČ dne 19.2.2018


Audio záznamy ze zastupitelstva