Náves

Menu sekce

 

Městská část Praha - Dolní Měcholupy vyhlašuje
ideovou architektonicko-urbanisticko-krajinářskou soutěž o návrh na řešení:

"Revitalizace návsi městské části Praha - Dolní Měcholupy"

 • Vyhlašovatel
  Městská část Praha - Dolní Měcholupy
  Dolnoměcholupská 168/37, Praha - Dolní Měcholupy, 111 01
  IČ: 00231347    DIČ: CZ00231347
  Zastoupen: Mgr.A. Jiřím Jindřichem, starostou MČ
                        tel. +420 272 706 441 e-mail: urad@dolnimecholupy.cz
   
 • Sekretář soutěže
  Martin Kembitzký - referent ÚMČ
  tel. 272 706 441 e-mail: vystavba@dolnimecholupy.cz
   
 • Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)
  350 000,-
   
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů
  17:00 15. srpna 2018
   
 • Datum vyhlášení soutěže
  20. dubna 2018
   
 • Lhůta k podání dotazů
  31. května 2018
   
 • Řádní členové poroty závislí
  Mgr.A. Jiří Jindřich - starosta MČ
  Ing. Martin Svoboda - člen Zastupitelstva MČ
   
 • Řádní členové poroty nezávislí
  Ing. arch. Ivan Plicka - architekt
  Ing. arch. Jan Sedlák - architekt
  Ing. Vladimír Sitta - krajinářský architekt
   
 • Náhradníci poroty závislí
  Ing. arch. Luděk Podlipný - architekt
  Ing. arch. et Ing. Tomáš Choděra - architekt
   
 • Náhradníci poroty nezávislí
  Ing. Radmila Fingerová - krajinářská architektka