VOLBY

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají na základě vyhlášení rozhodnutí Prezidenta republiky v pátek 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V případě nezvolení senátora se bude konat druhé kolo senátních voleb ve dnech:
v pátek 14. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 

MČ Praha – Dolní Měcholupy spadá pod volební obvod č. 19 se sídlem v Praze 11
 

Voličům, kteří nebudou moci volit v příslušném volebním okrsku, je možné vydat voličský průkaz.

O jeho vydání je třeba zažádat Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy vyplněním formuláře, který bude opatřený úředně ověřeným podpisem, žádost může být zaslána také elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky: i82bw8s

Lhůta pro podávání žádostí o voličský průkaz končí dne 30.9.2016, přičemž nejdříve mohou být voličské průkazy vydávány až 22.9.2016.

 

Formulář ke stažení: Žádost o vydání voličského průkazu

 

MČ Praha – Dolní Měcholupy má nově stanoveny 2 volební okrsky, rozdělené komunikací Dolnoměcholupská.

1. volební okrsek - zahrnuje voliče směrem od Malého Háje po lichou stranu orientačních čísel Dolnoměcholupské ulice, kteří budou volit ve volební místnosti umístěné v přízemí budovy Úřadu MČ Praha - Dolní Měcholupy

2. volební okrsek - zahrnuje voliče směrem od sudé strany orientačních čísel ulice Dolnoměcholupské až k hranicím katastru směrem na Uhříněves, kteří budou volit ve volební místnosti umístěné v ateliéru Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10

 

 Informace o způsobu hlasování

Možnost hlasovat na voličský průkaz    -    Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o době a místě konání voleb

 

VÝSLEDKY VOLEB
 

 

Informace o volbách - Ministerstvo vnitra ČR

MAPA volebních okrsků