Vítání občánků

Vítání občánků MČ Praha – Dolní Měcholupy

MČ Praha -  Dolní Měcholupy pořádá několikrát do roka slavnost Vítání občánků. Prosíme rodiče narozených dětí trvale žijících v MČ Praha - Dolní Měcholupy, kteří se chtějí zúčastnit Vítání občánků, aby na ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy podali vyplněnou přihlášku osobně nebo mailem.
Úřady nedostávají z matriky rodné listy nově narozených miminek.

Přihláška na vítání občánků 

Prosíme rodiče narozených dětí s trvalým pobytem v naší MČ Praha – Dolní Měcholupy, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání občánků a dosud nepodali přihlášku, aby tak učinili v kanceláři ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, kontaktní osoba: Jana Hlavatá (tel.: 272 706 441 nebo e-mail: sekretariat@dolnimecholupy.cz)
Přihláška bude zařazena na nejbližší volný termín a pozvánku Vám zašleme poštou nebo e-mailem, zhruba 2 týdny před obřadem.

Srdečně se na Váši návštěvu těšíme.

Starosta MČ Praha - Dolní Měcholupy