Veřejné zakázky

Profil zadavatele MČ

Profil zadavatele - elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Internetová adresa profilu Městské části Praha - Dolní Měcholupy:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/mescasprd/

Odkaz na aktuální veřejné zakázky MČ Praha - Dolní Měcholupy na profilu zadavatele

Veřejné zakázky MČ Praha - Dolní Měcholupy naleznete na profilu zadavatele na této adrese: