Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Materiálové náklady:

 

§   Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4: 2,- Kč
oboustranná kopie A4: 3,- Kč

jednostranná kopie A3: 3,- Kč

oboustranná kopie A3: 5,- Kč

 

§    Výtisk z tiskárny počítače
jedna stránka: 2,- Kč

 Technický nosič dat (CD)
jeden kus 8,- Kč

Náklady na vyhledání a zpracování informací
 
za každých i započatých 15 min 50,- Kč

Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty