Organizační struktura úřadu

Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele úřadu městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu městské části.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.

  • Starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
    Ing. Otakar Vich                        starosta@dolnimecholupy.cz
     
  • Místostarostka městské části Praha-Dolní Měcholupy
    Ing. Zdeňka Přibylová               zpribylova@dolnimecholupy.cz

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno.