Organizační struktura úřadu

Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele úřadu městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu městské části.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.

  • Starosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
    Mgr.A. Jiří Jindřich                        starosta@dolnimecholupy.cz
                                                                 mobil: 603 419 239
  • Místostarosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
    Ing. Luboš Ježil                    zastupcestarosty@dolnimecholupy.cz
                                                                 mobil: 602 290 682

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno.