Organizační struktura úřadu

Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele úřadu městské části je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu městské části.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu městské části.

 • Starosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
  Mgr.A. Jiří Jindřich                        starosta@dolnimecholupy.cz
                                                               mobil: 603 419 239
 • 1. místostaroska městské části Praha - Dolní Měcholupy
  Bc. Jana Doláková                       jdolakova@dolnimecholupy.cz
                                                                mobil: 737 270 882
 • Místostarosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
  Ing. Luboš Ježil                            mistostarosta@dolnimecholupy.cz
                                                               mobil: 602 290 682

Členění úřadu městské části na odbory a oddělení není zavedeno.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jakub Iran                                  jakub.iran@sms-sluzby.cz
                                                         tel.: +420 732 633 384
   
 • Pošta Partner                             tel. +420 272 705 481
  Hana Stárková
  Jitka Kohoušková
   
 • Šéfredaktor Zpravodaje MČ
  Václav Janko                             zpravodaj@dolnimecholupy.cz