Nabídka kroužků pro děti i dospělé

  • ZŠ Kutnohorská - nabídka kroužků

Základní škola Kutnohorská pořádá zájmové kroužky nejen pro žáky její školy.
Informace o kroužcích nabízených ZŠ Kutnohorska najdete na www.kutnohorska.cz/krouzky.

  • Centrum volného času LEONARDO


CVČ Leonardo pořádá kroužky pro děti, pro děti s rodiči i pro dospělé.
Bohatou nabídku kroužků a kurzů najdete na www.leonardos.cz

  • Kroužek radioamatérů

Přijďte se na nás podívat! Klubové schůzky se konají obvykle v pondělí od 18 hodin. Klubovna je ve 2. patře úřadu MČ Praha - Dolní Měcholupy.
Kroužek dětí pod vedením pana Machačky se schází dle časových možností (obvykle o sobotách), vždy po dohodě vedoucího s účastníky.

Kontakt na vedoucího kroužku, p. Machačku: jan.machacka@gowron24.net, tel. 725321217

  • Cvičení s Dášou    Pravidelné cvičení v tělocvičně MŠ Dolní Měcholupy. Aktuální informace najdete na www.dasa-cviceni.cz/profil/.
  • Zdravotní cvičení nejen pro seniory

Letáček: ZDE

Vedoucí lekcí: Mgr. Ivana Šmídová
Před 1. lekcí je vždy nutné se telefonicky přihlásit předem.
Kontakt: fitcviceni@gmail.com, tel. 774 911 180