Prohlášení o přístupnosti

Tyto stránky se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Koncepce stránek vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle ne jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Klávesové zkratky

Použití klávesových zkratek

Internet Explorer: Alt + [zkratka]+ Enter
Mozilla Firefox: Alt + [zkratka]
Opera: Shift + Esc + [zkratka]

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace jsou na serveru nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Adobe Reader.