Příspěvek

Příspěvek na docházku do nestátního předškolního zařízení se vyplácí na základě schválených kritérií pro školní rok 2019/2020.

Žádost [.doc]