Příspěvek

Příspěvek na docházku do nestátního předškolního zařízení se vyplácí na základě dle schválených kritérií pro školní rok 2016/2017

Žádost