Základní údaje, charakteristika

Trocha historie

První zmínky o Dolních Měcholupech, resp. měcholupské tvrzi jsou z r. 1309, jinde uváděno 1364. Obec Dolní Měcholupy byla v roce 1968 spojena s Prahou.

Základní údaje

Městská část Praha - Dolní Měcholupy se nachází ve východní části hlavního města a od centra je vzdálena asi 10 km. Dolní Měcholupy se rozkládají na ploše 466 ha, z toho zastavěná plocha je 45 ha, komunikace 25 ha, zemědělská výměra je 236 ha, les zaujímá 9 ha a vodní plochy 2 ha v nadmořské výšce od 250 do 282 m.n.m.

K 30.6.2000 byl počet trvale bydlících obyvatel 1157.


K 1.1.2017 je počet obyvatel hlášených v MČ k trvalému pobytu 2774.

Ulice

V městské části je evidováno 45 ulic a poslední přidělené číslo popisné k 1.1.2017 je 611.

Ulice výčtem
Armádního sboru, Čs. Tankistů, Diblíkova, Dolnoměcholupská, Františka Jansy, Honzíkova, Kardausova, Kryšpínova, Kutnohorská, K Měcholupům, Ke Dráze, Ke Kablu, Ke Slatinám, Ke Stinkovskému rybníku, Ke Strouze, Ke Školce, Mezi Humny, Na Konci, Na Louce, Na Návsi, Na Paloučku, Na Slavíkově, Nad Sadem, Nad Vokolky, Nad Zatáčkou, Parková, Pod Hřištěm, Pod Lesíkem, U Kabelovny, U Přejezdu, U Střediska, U Svornosti, U Šumavy, U Tůně, U Výstavby, U Zahrady, V Dolinách, V Nížinách, V Osikách, V Planinách, Za Kovárnou, Za Křížem, Za Stodolou, Za Zahradami, Za Zastávkou.

Služby