Sbor dobrovolných hasičů

oficiální webová stránka

Facebooková stránka

Založení sboru, vůbec prvního spolku v obci, bylo dne 28. března 1905 oznámeno na c.k. okresní hejtmanství na Žižkově a na hasičské ústředí. Prvním starostou sboru se stal pan Josef Soukup a prvním velitelem pan Josef Malý. Dne 27.9.1905 se sbor přihlásil k župě Říčanské a na uniformách později nosil označení OHJ 37. Údaje z roku 1905, mimo jiného říkají, že sbor přijímal nové členy, vykonal 8 cvičení, které řídil p. Alois Pekař, člen Pražského hasičstva, za účasti okresního dozorce pana V. Holuba.

Více informací z historie i součastnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy se dozvíte na oficiálních webových stránkách nebo na Facebooku Hasiči Praha - Dolní Měcholupy.

  • Hasiči DM nabízejí bezplatný odchyt nebezpečného hmyzu v případě ohrožení lidí nebo zvířat.
    Kontakt - 728 413 904

Mladí hasiči

webová stránka mladých hasičů