Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Služba Tel. číslo
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Tísňové linky 158, 156, 150, 155 a 112 lze použít zdarma i z mobilních telefonů.

Linka 112

Jedná se o univerzální linku pro policisty, zdravotníky, hasiče, na kterou se může obrátit kdokoliv v tísni. Po vytočení čísla 112 se dovoláte na dispečink, kde vás pracovníci podle konkrétního případu přepojí na příslušnou složku nebo vám přímo zprostředkují adekvátní pomoc. Tuto linku podle nařízení vlády provozují hasiči.

Linky pomoci

Služba Tel. číslo
Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy 222 022 200
Linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555
Linka důvěry 284 016 666
Toxikologické informační středisko 224 915 402
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
DROP IN 222 221 431

Poruchová volání

Služba Tel. číslo
Elektro - poruchy 840 850 860
Plyn 1239
Kanalizace a voda (Pražské vodovody a kanalizace) 840 111 112
Veřejné osvětlení 224 915 151
Telefon 13 129
TSK–závady mající vliv na bezpečnost silničního provozu 224 231 856