Hasičské vozidlo Tatra T 815

Záměr prodeje

Lhůta pro podání nabídek je do pátku 31. 5. 2019 do 12:00 hodin.

Pravidla pro prodej

Neveřejné otevírání obálek proběhne v úterý 4. 6. 2019 v 9:00 hodin.

Protokol o otevírání obálek - oznámení vítěze