MEMORANDUM "Východního města"

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 22.1.2014
22/01 2014

MEMORANDUM
Text tohoto Memoranda bude bodem 34. zasedání Zastupitesltva MČ Praha - Dolní Měcholupy s pověřením k podpisu starostou MČ. Eventuelní připomínky adresujte na předsedu stavební komise Mgr.arch.Jiřího Jindřicha.