Dopravní uzavírky - podzim 2019

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 21.10.2019
21/10 2019

Dopravní uzavírky – podzim 2019

V tomto dokumentu najdete informace o plánovaných uzavírkách na komunikacích ve správě TSK hl. m. Prahy na podzim 2019.

1) Uzavírka silnice Dubeč – Běchovice (ul. Do Říčan / Ke Křížkám)

21./22.10. – 24.11.2019 (pro osobní automobily od 21.10., pro MHD od 22.10.)

V intravilánu Běchovic („Nové Dubče“) bude probíhat souvislá údržba povrchu, komunikace bude uzavřená mezi ul. Českobrodskou a zastávkou BUS Otakara Vrby. Tak jako v minulých letech pojede BUS 240 po objízdné trase přes Koloděje, kde bude zastavovat ve všech zastávkách (Dubeč, Kolodějská obora, Pod Oborou a Běchovice). Ruší se zastávky Winklerova a Otakara Vrby/Hasičská. Jízdní řád najdete na http://m.praha-dubec.cz/doprava-a-jizdni-rady/ds-9882

Viz také informace na webu MČ Praha – Běchovice:
http://www.praha-bechovice.cz/uzitecne-informace/aktuality/uzavirka-komunikace-do-rican-837cs.html

Pozn.: Oprava povrchu ulice Ke Křížkám v oblasti Dubče před hasičskou zbrojnicí zatím nemůže být realizována, protože se čeká na výkopové práce kvůli posílení inženýrských sítí pro objekty hl. m. Prahy, které by mělo proběhnout v příštím roce. Na příští rok je plánována také další etapa opravy této silnice v oblasti Běchovic.


 

2) Uzavírka ul. Ke Kolodějskému zámku
cca od 24.11.2019 cca 3 týdny (předběžný termín)

Po ukončení uzavírky v Běchovicích by měla TSK realizovat opravu povrchu ulice Ke Kolodějskému zámku v úseku od mostu přes Říčanský potok až na konec zástavby Dubče, během níž budou opraveny také kanalizační vpusti a bude posunut stávající betonový zpomalovací práh dále od obytné zástavby a nahrazen plastovým.

Podobně jako v loňském roce pojede BUS 111+329 po objízdné trase přes Běchovice, kde bude zastavovat v zastávkách Winklerova a Běchovice, zastávka Dubeč nebude obsluhována. Cca polovina spojů linky 111, bude končit v zast. Škola Dubeč a otáčet se ulicí Josefa Šimůnka.

Režim přístupu z ulice Ke Kolodějskému zámku a  Netlucké do centra Dubče bude řešen operativně během stavby. Termín je zatím předběžný a není vyloučeno ani odložení akce na jaro 2020.


 

3) Jednosměrná uzavírka ul. Kutnohorské

mezi odbočkou na  Štěboholy a bytovým komplexem „Malý Háj“
od 13. 11. 2019 (předběžný termín)

Jedná o předběžný termín, dopravní opatření ještě nebylo stanoveno. Předpokládá se, že Kutnohorská bude uzavřena ve směru z centra.


 

4) Uzavírka ul. K Lesíku ve Štěrboholech (tj. průjezdu přes Štěrboholy směr Dubeč)

Jedná se o předběžnou informaci, dopravní opatření ještě nebylo stanoveno a je možné, že bude z důvodu koordinace posunuto až na rok 2020.