Akce v Dolních Měcholupech

Menu sekce


Na akcích konaných MČ Praha - Dolní Měcholupy jsou pořizovány obrazové či zvukové záznamy. Získané materiály mohou být použity k propagaci městské části Praha - Dolní Měcholupy.