Šlápněte na to!

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 24.5.2019
24/05 2019

Informační kampaň oddělení odpadů MHMP s výmluvným mottem „Šlápněte na to!“ upozorňuje na potřebu zmenšení objemu tříděného odpadu před vhozem do nádob.

Informace o kampani


Důležitost správného nakládání s tříděným odpadem si můžete názorně ověřit v přiložené videoreportáži.