Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 19.7.2019
19/07 2019

Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí najdete na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP483