Prodloužení povolení k odběru vody ze studny

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 16.2.2017
16/02 2017

OŽP ÚMČ Praha 15 upozorňuje občany z Prahy 15, že řadě z nich končí v roce 2017 platnost

povolení k odběru podzemní vody ze studny (povolení k nakládání s podzemními vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona). Kdo hodlá svou studnu nadále

využívat, měl by před skončením platnosti stávajícího povolení požádat OŽP ÚMČ Praha 15

o prodloužení platnosti povolení. Žádost se podává na příslušném formuláři, který je k dispozici na

webových stránkách ÚMČ Praha 15 v rubrice „formuláře“ http://www.praha15.cz/formulare/#OŽP

nebo si ho mohou občané vyzvednout přímo na OŽP ÚMČ Praha 15.

Prodloužit povolení je možné na delší dobu, než na kterou bylo vydáno původní povolení, reálná

doba je 20 let. Požadovanou dobu prodloužení je třeba uvést do formuláře.

Pozor! Žádost o prodloužení platnosti povolení je třeba podat před jeho skončením. Žádostem o

prodloužení platnosti podaným později nelze vyhovět, je třeba požádat o nové povolení se všemi

přílohami a náležitostmi včetně projektové dokumentace a hydrogeologického průzkumu.

V případě nejasností či dotazů se obracejte  na  Ing. Vymazala, telefon 281 003 307, petr.vymazal@praha15.cz.