Podání připomínek a námitek proti návrhu opatření obecné povahy

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 21.10.2014
21/10 2014

MČ Praha - Dolní Měcholupy podává námitku a připomínku proti návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na komunikaci Hornoměchoupskou a K Měcholupům - ODŮVODNĚNÍ
k Oznámení o návrhu opatření 
Situace - celkový přehled
Situace DZ Švehlová x Průmyslová x Hornoměcholupská
Situace DZ K Měcholupům x Kutnohorská x Hornoměcholupská x Novopetrovická