Jednání VÚR 19. 6. 2019

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 14.6.2019
14/06 2019

Zveme Vás na jednání výboru pro územní rozvoj, které se bude konat ve středu 19. 6. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy.

Program:

 1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
 2. Stavba komunitního centra u SK - komunikace a přípojky
 3. Attl a spol. - návštěva areálu - informace
 4. ZÚP - Nad vokolky - studie
 5. ZÚP - pozemek 634/5
 6. ZÚP - pozemek 658/4 a 658/9
 7. Studie - Náves
 8. Kovošrot Group - modernizace areálu - informace
 9. BD Na návsi - prodloužení termínů určených ve smlouvě
 10. Euro Park Praha - smlouva o právu provést stavbu
 11. Studie VRÚ - doplnění plovoucí značky
 12. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR