Jednání VÚR 10.10.2019

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 5.9.2019
04/10 2019

Zveme Vás na zasedání výboru pro územní rozvoj, které proběhne ve čtvrtek  10. 10. 2019 od 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy

Program:

1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
2. ZÚP - Finep
3. ZÚP zkráceným postupem - pozemky u Dubče
4. BD U Jezírka - vyjádření investora
5. Investice v roce 2020
6. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR