Dotace na kotle - Program Čistá energie Praha 2018

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 18.4.2018
18/04 2018

Dotace hl. m. Prahy na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností a využití obnovitelných zdrojů energie na územní hl. m. Prahy slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn, obměn nebo instalacím nových topných systémů ve prospěch ekologických topných systémů nebo k využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných objektech.

Nově jsou podmínky pro získání dotace rozšířeny:

  • o rekreační objekty, ve kterých má žadatel trvalé bydliště
  • žádat mohou i ti zájemci, kteří splňují podmínky tzv. Kotlíkových dotací
  • nebudou podporovány zdroje využívající dřevo a dřevní palivové produkt

Lhůta pro podávání žádostí bude probíhat v termínu 25. 5. - 30. 9. 2018. Mimo tento termín nebudou žádosti přijímány a budou vráceny žadateli.

Veškeré informace o programu Čistá energie Praha 2018 získáte: ZDE
Formulář žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2018 stahujte: ZDE
Úplná pravidla Programu Čistá energie Praha 2018 najdete: ZDE