Architektonická soutěž - revitalizace návsi

Zadavatel: Dolní Měcholupy
Aktualizováno: 23.4.2018
23/04 2018

Kompletní informace o soutěži najdete na www:
www.dolnimecholupy.cz/vyberova-rizeni-a-souteze/architektonicke-souteze/naves